Chính sách hoàn vốn

  • Để duy trì quốc tịch, nhà đầu tư cần giữ khoản đầu tư trong thời gian 03 năm. Nhà đầu tư tiếp theo có thể sử dụng khoản đầu tư trên để xin nhập quốc tịch sau 5 năm kể từ khi nhà đầu tư trước đó được cấp quốc tịch
  • Dựa vào các đánh giá về thu nhập và tăng vốn, nhà đầu tư có thể nhận được khoản lợi nhuận từ đầu tư và phần lớn khoản phí chính phủ được trả từ lúc đầu, sau khi thời hạn 03 năm kết thúc. Dự kiến này được đánh giá dựa vào việc tăng trưởng của giá trị quyền công dân.

BẢN QUYỀN © RANGE DOMINICA 2018 | Khu nghỉ mát Cabrits Kempinski Dominica” được xây dựng, quảng bá và chào bán bởi công ty TNHH Range Capital Partners (Dominica) , một công ty độc lập trực thuộc tập đoàn Kempinski, và thương hiệu “Kempinski” được công ty phát triển dự án sử dụng theo giấy phép của Kempinski Hotels SA. Vai trò của tập đoàn Kempinski giới hạn trong việc điều hành khách sạn.