Chương trình Đầu tư nhập tịch

Chương trình Đầu tư nhập Quốc tịch Dominica được ban hành vào năm 1993. Chương trình này đã được đưa vào Hiến pháp (Mục 101). Nhà đầu tư được cấp quốc tịch khi đầu tư vào một dự án bất động sản được chính phủ phê duyệt. Quốc tịch Dominica không yêu cầu nhà đầu tư về mặt ngôn ngữ, cư trú hay có mặt thường xuyên tại đảo quốc này. 

Cấp quốc tịch Dominica thông qua hình thức đầu tư bất động sản 

Để đạt yêu cầu được cấp quốc tịch Dominica, khoản vốn đầu tư tối thiểu là 220.000 đô la Mỹ cho mỗi đương đơn chính. Nhà đầu tư cũng phải thanh toán những khoản thuế và lệ phí chính phủ đi kèm.

Tổng chi phí cho một gia đình bốn người được trình bày dưới đây: 

Danh mục

 

Số tiền 

Tiền đầu tư

 

220.000 đô la Mỹ 

Phí chính phủ đối với đương đơn chính 

 

50.000 đô la Mỹ

Phí chính phủ đối với vợ/chồng 

 

25.000 đô la Mỹ

Phí chính phủ đối với 02 người con 

 

40.000 đô la Mỹ

(20.000 đô la Mỹ /người)

Phí thẩm tra 

 

(7.500 đô la Mỹ cho đương đơn chính

+ 4.000 đô la Mỹ x 3 cho mỗi người phụ thuộc )

Phí đăng ký đầu tư 

 

8.800 đô la Mỹ

Tổng chi phí cho gia đình 4 người 

 

363.300 đô la Mỹ

  • Thù lao dịch vụ tiến hành hồ sơ xin cấp quốc tịch được áp dụng đối với tất cả các hồ sơ và sẽ dao động tùy thuộc vào số lượng người phụ thuộc
  • Người phụ thuộc dưới 16 tuổi được miễn lệ phí thẩm tra 

BẢN QUYỀN © RANGE DOMINICA 2018 | Khu nghỉ mát Cabrits Kempinski Dominica” được xây dựng, quảng bá và chào bán bởi công ty TNHH Range Capital Partners (Dominica) , một công ty độc lập trực thuộc tập đoàn Kempinski, và thương hiệu “Kempinski” được công ty phát triển dự án sử dụng theo giấy phép của Kempinski Hotels SA. Vai trò của tập đoàn Kempinski giới hạn trong việc điều hành khách sạn.