Quy trình nộp hồ sơ

Bước 1 – Mẫu đơn đăng ký 

Nhà đầu tư ký vào mẫu đơn đăng ký và đặt cọc 22.000 đô la Mỹ trong tổng số tiền đầu tư 220.000 đô la Mỹ để đăng ký đầu tư. Range Developments có thể hỗ trợ nhà đầu tư tìm kiếm nhà cung cấp dịch vụ để hỗ trợ việc nộp hồ sơ.

Bước 2 – Các mẫu đơn và giấy tờ cần nộp

Nhà đầu tư chuẩn bị các giấy tờ theo yêu cầu và hoàn tất điền các mẫu đơn với sự hỗ trợ của nhà cung cấp dịch vụ. Lệ phí xử lý hồ sơ và phí thẩm tra (7.500 đô la Mỹ cho đương đơn chính, 7.500 đô la Mỹ cho vợ/chồng, 4.000 đô la Mỹ cho mỗi người phụ thuộc trên 16 tuổi) được thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp dịch vụ và tại thời điểm chuẩn bị hồ sơ. Nhà đầu tư tiến hành ký Thỏa thuận mua bán ngay tại thời điểm này.

Bước 3 – Xử lý hồ sơ và Thanh toán 

Thời gian xử lý hồ sơ dự kiến khoảng 90 – 120 ngày kể từ khi nộp hồ sơ. Trong vòng 7 ngày kể từ khi hồ sơ được chấp thuận, nhà đầu tư phải thanh toán số tiền đầu tư còn lại, tức 198.000 đô la Mỹ, phí chính phủ 50.000 đô la Mỹ cho đương đơn chính và 20.000 đô la Mỹ cho mỗi người phụ thuộc bổ sung (50.000 đô la Mỹ cho mỗi người phụ thuộc đủ điều kiện ở độ tuổi 18 tuổi đến 25 tuổi vẫn đang đi học hoặc cha mẹ trên 65 tuổi) và các lệ phí khác. Range Developments sẽ cấp Chứng chỉ đầu tư cho nhà đầu tư.

Bước 4 – Hoàn tất 

Giấy chứng nhận đầu tư sẽ được nộp cho chính phủ và Ủy ban Quyền công dân sẽ cấp Chứng nhận Quyền công dân và sau đó là Hộ chiếu. Việc này mất khoảng 3-4 tuần.

Theo những quy định mới nhất (ban hành ngày 23/10/2014), miễn phỏng vấn trước khi cấp Quốc tịch hoặc không yêu cầu về việc có mặt hay cư trú tại Dominica. 

BẢN QUYỀN © RANGE DOMINICA 2018 | Khu nghỉ mát Cabrits Kempinski Dominica” được xây dựng, quảng bá và chào bán bởi công ty TNHH Range Capital Partners (Dominica) , một công ty độc lập trực thuộc tập đoàn Kempinski, và thương hiệu “Kempinski” được công ty phát triển dự án sử dụng theo giấy phép của Kempinski Hotels SA. Vai trò của tập đoàn Kempinski giới hạn trong việc điều hành khách sạn.